palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

A 13 század elejéről ismert az első okleveles említése. Az évszázad végén a Varsányi család birtokaként jegyezték. Birtokosai voltak az Ónodi, Széchényi, Országh és Lossonczy családok. A 16. század közepén a törököknek behódolván, 1562-63-ban Hasszán bin Ahmed hűbérbirtoka volt. A török időkben történt összeírás szerint 3 ház állt, még a török után 1720-ban már 9 ház állt. Birtokosai a Kubinyi, Forgách család, volt. A 19. században Pulszky Ferenc volt a falu birtokosa. A jobbágyfeszabadítás után földet kapott parasztok gyorsan gyarapodásnak indultak, a föld nélkül maradt summások, pedig eljártak napszámba, elszegődtek munkákba. A falu a Rimóc-Hollókő-Nógrádsipek-Varsány iseletcsoportba tartozott, ezért ez a szűkebb terület minden tekintetben hasonlított egymásra. A 20. században a Szécsényi járáshoz tartozott. Nemzetisége főleg magyar, de evangélikus szlovák és izraeliták is éltek a településen.