palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadója - amúgy is felajánlható - 1 százalékát ajánlja fel a Palóc Út Klaszter Egyesület számára!

 

Az Egyesület adószáma: 18641619-1-12

Ezen adószám ismerete a rendelkezés gyakorlásához nélkülözhetetlen. És most nézzük a konkrét lépéseket:

 1./ A csatolt rendelkező nyilatkozat kinyomtatása, vagy az adóbevallási csomagban érkezett nyomtatványba az adószám beírása.


2./ A rendelkező nyilatkozaton leírtaknak megfelelően egy borítékba kell elhelyezni és a borítékra fel kell tüntetni az adózó nevét, címét és adóazonosító jelét.

 

Adózó neve: .......................................

Adózó címe. .......................................

Adóazonosító jel: ................................

Az adózó saját adóazonosító jele!

 

3./ Le kell zárni a borítékot, majd a leragasztásnál alá kell írni a ! (Nehogy illetéktelenül feltépje valaki később!)

 

4./ A zárt borítékot elhelyezzük az adóbevallás mellé a borítékba, vagy ha ez már megtörtént egy másik borítékba (nagyon izgalmas feladat, ha egyforma a két boríték, de megoldható!), amelyre az illetékes regionális APEH igazgatóság címét tüntetjük fel címzettként, majd ezután ezt a borítékot is lezárjuk.

 

5./ A borítékot feladjuk egy postafiókban. Köszönjük!

 

6./ Ha bevallását elektronikus formában nyújtja be, az ÁNYK program EGYSZA odalán írja be a fenti adószámot!

 

 


 

A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje (Háttérinformáció):


A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát.

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) önadózással, munkáltatói, adóhatósági adó-megállapítás útján, elektronikus úton, és postai borítékban juttathatja el az adóhatóságnak:


1.) önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve.

Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.


2.) munkáltatói adó-megállapításnál a vonatkozó nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.

Aki a munkáltatójának adja le a nyilatkozatát, annak a munkáltató által kijelölt időpontig kell odaadnia a nyilatkozatot, de idén is igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti, vagy kicsúszik valamelyik határidőből, akkormájus 20-ig bárki elküldheti egy külön borítékban is a nyilatkozatot.


3.) adóhatósági adó-megállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adó-megállapításról szóló nyilatkozatához csatolva. Határidő: adóévet követő év február 15. napjáig.


4.) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton. Határidő: az adóévet követő év május 20-áig.


5.) lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak. határidő: az adóévet követő év május 20-áig.

 

---------------------------------

 

Munkáltatói adó-megállapítás esetén az eljárás rendje:
Az adózó, aki nem kívánja adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény feltételeinek megfelel, az adóévet követő év január 31. napjáig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékű nyilatkozata alapján munkáltatói adó-megállapítást kérhet.

A magánszemély az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz március 20. napjáig, legkésőbb az adóévet követő év május 20-át megelőzően legalább tíz nappal, az alábbi indokokra tekintettel.

Amennyiben a munkáltató vállalta a magánszemély adójának megállapítását, úgy - méltányolva azt a munkavállalói igényt, hogy a magánszemély az 1+1 százalékos nyilatkozatát már a megállapított adója ismeretében tehesse meg -, a magánszemélynek elegendő az 1+1 százalékos nyilatkozatát (az egyébként előírt formában, zárt borítékban stb.) 2009. május 20-át megelőzően legalább tíz nappal az adóelszámolást vállaló munkáltató részére leadnia. Azt majd a munkáltató továbbítja a munkáltatói elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatással együtt az állami adóhatósághoz.

A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
Az állami adóhatóság az összeget a meghatározott kedvezményezett részére az előírt nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át.

 

A rendelkező nyilatkozat eljárási rendje:

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) - függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásának, megállapításának módjától - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklete I. fejezete B) pontjának 2. b) alpontjában meghatározott határidőig: az adóévet követő év május 20-áig juttatja el az adóhatósághoz. A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát.