palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

A régészeti feltárások során előkerült bronzkori leletanyag tanúskodik arról, hogy itt már a honfoglalás előtt jóval, lakott volt a terület. 1283-ból ismert első okleveles említése Vásáros - Teryén néven. A 16. század kezdetén a falu Radnóthy György birtokában állt. Werböczy kölcsönös örökösödési szerződést kötött Erdődy Péterrel többek között Teryn falura is. 1633-34-ben már a váci nahijében a török hódoltsághoz tartozott. A török kivonulása után, 1686-ban a Zichy család kapta meg a települést, adományként. A 18. századtól többek között az Esterházy család birtokolta a települést. Az 1700-as években az eltűnt lakosság helyére szlovákokat telepítettek, akik a felvidékről érkeztek, sokan Árva megyéből, a Morva folyó környékéről. Az itt élők mezőgazdasággal, állattartással foglalkoztak. Az állattartáson belül kiemelkedő volt a lótenyésztés. A 19-20. századok fordulóján, gőzmalom és szeszgyár is működött a községhez tartozó Kiskérpusztán. 1945 előtt csupán 5-6 nagyobb gazda élt a településen, a lakosság nagy része napszámosként vagy summásként dolgozott Pázmány Péter és Butter báró birtokán.