palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

Balassagyarmat

 

Civitas Fortissima (a legbátrabb város) jelentős történelmi múlttal, gazdag kulturális hagyományokkal, vallási sokszínűséggel rendelkező település az Ipoly folyó völgyében.
Számtalan építészeti emlék található itt: Szerb templom, Vármegyeháza, Városháza, Katolikus templom, Zsidó Múzeum.
A „Palócország fővárosa"-ként is emlegetett Balassagyarmatról elmondható, hogy a palóc etnikum értékeinek és hagyományainak egyik reprezentáns őrzője.

 

A honfoglalás előtti időkből a pilinyi kultúrához tartozó népcsoportok éltek itt a régészeti feltárások tanúságai szerint. A 10. században a betelepítések után a település az Ipoly legnagyobb átkelőjét védte. A gyarmat törzs után Gyarmat nevet viselő település 1300-as évek elején már vásártartási joggal rendelkezett. 1663-ben a török feldúlta a települést, amely elnéptelenedett, várát ekkor rombolták le. Ezt követően amikor a törököt Forgách Ádám érsekújvári főkapitány kiűzte, beindult az újratelepítés. Ekkor sok kereskedő, kereskedéssel foglakozó népcsoport telepedett le, mint a zsidók, szerbek stb. Jelentős lett a piac és vásártartása. Megyeszékhelyi ragot csak azután kapott, hogy Szügy községből visszahozták a megyeszékházat. Itt később olyan hírességek dolgoztak, mint Az ember tragédiáját jegyző Madách Imre vagy Mikszáth Kálmán. A reformkortól kezdve de főleg a 19. század végén hatalmas fejlesztések zajlottak a városban. Ekkor épült a kórház, a börtön, a bíróság. Az első világháború után a még talpraállt a város, de a második világháború következményei megpecsételték a kisváros sorsát. A megyeszékhely és a közigazgatás Salgótarjánba került. A szocializmus alatt lassú fejlődés folyt, ipari park, lakótelepek épültek. A rendszerváltást követően ismét fejlődésnek indult, új ipari park, oktatási intézmények, kórházfejlesztés indult meg. A határok megnyitásával bővült az élettér, ami kultúrális, gazdasági és kereskedelmi együttműködéseket generál.