palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

 

Magyar nyelvű prezentáció ittProjekt Slovak - Roma - Hungarian: Tolerance 2013 financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Účasť: projekt umožnil stretnutie 232 občanov, z ktorých 12 pochádzalo z mesta Stockholm (SWEDEN), 11 z mesta London (UNITED KINGDOM), 19 z obce Kupusina (SERBIA) , 45 z obce Atid - Siclod (ROMANIA), 50 z obce Rimóc (HUNGARY), 35 z mesta Salgótarján (HUNGARY).

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Lučenci (SLOVAKIA) od 18/06/2013 do 22/06/2013

Stručný opis:
Dňa 18/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Tolerancia národov a menšín v dennom živote, Práva a možnosti menšín a etnických skupín, Diskusia skupín Slovák-Maďar-Róm, brainstorming - Tolerancia: európska norma a prax, Právne vedomie občanov: národ - etnikum - menšina: Menšiny a ich postavenie v spoločnosti: Problémy a riešenia.
Dňa 19/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na MLADÍ ZA TOLERANCIU, skupinová práca
Dňa 20/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na SENIORI V SPOLOČNOSTI, BURZA CIVILNÝCH AKTIVISTOV
Dňa 21/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na BRAINSTORMING S PREDSTAVITEĽMI MIESTNYCH SAMOSPRÁV „Ako sa prejaví tolerancia a právo menšín v činnosti samospráv obcí a miest na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku"
Dňa 22/06/2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na KONFERENCIA, Sumarizácia výsledkov všetkých odborných skupín.