palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

 

Obdobie realizacie: 01.06.2019. – 31.07.2021.

Názov projektu: Tourism for all ages 0-100: tours and recreation on „Palócföld – Hont – Podpol’anie” joint thematic route

Číslo projektu: SKHU/1801/1.1/026

Celková získaná podpora pre projekt: 657.350,00 EUR

ERDF získaná podpora pre projekt: 558.747,50 EUR

ERDF získaná podpora pre Palóc Út: 48.747,50 EUR

 

Partneri v projekte:

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Lead Beneficiary – HU)

- Fáyné Tornóczky Judit (HU)

- Cicáskacus Vendégház Kft. (HU)

- Natália Bendíková (SK)

 

O projekte sú dostupné nasledujúce informácie:

1. SÚHRN PROJEKTU >>

2. TLAČOVÉ KONFERENCIE >>

3. WORK SHOP PROJEKČNÉ STRETNUTIA >>

4. ODBORNÁ KONFERENCIA >>

5. Články/Správy >>

 

 

Súhrn projektu:

 

Na maďarsko-slovenskom pohraničí združenie Palóc út, ktoré sa zaoberá kultúrno-turistickými témami a cezhraničnou spoluprácou vytvorilo tradičnú cestu s názvom „Cesta Palócko-Hont-Podpoľanie“.

Spoločný cieľ:

- Spoločný turisticko-kultúrny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v názve vymedzeného pohraničného územia

- Zapojenie miestnych aktérov podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruchu a turizmu

 

Cieľové skupiny:

Najdôležitejšou charakteristikou spoločnej destinácie je zachovalá príroda, čisté životné prostredie a turistické

ponuky opierajúce sa o živé kultúrne dedičstvo. Návštevníci a cieľová skupina bude tomuto cieľu prispôsobená a budú to:

- Ekoturisti

- Cykloturisti

- Bádatelia kultúrneho dedičstva

 

Požiadavky tejto cieľovej skupiny by sme chceli uspokojiť na vysokej kvalitatívnej úrovni aktivitami spoločného

projektu tak, aby prilákali nových návštevníkov, aby zvýšili celkovú návštevnosť o 10 %.

 

Rozvoj 3 KKV partnerov bude realizovaný v týchto oblastiach

- Turistické oddychové miesta, vybudovanie oddychových miest

- Vybudovanie systému cyklopožičovní a obstaranie ich vybavenia

- Gastro kuchyňa vychádzajúca z tradícií, vytvorenie turistickej infraštruktúry a vybavenia pre organizovanie

podujatí, ako aj plánovanie turistických ciest pre návštevy celej destinácie

 

Traja žiadateľa KKV prostredníctvom svojich podnikaní (cca 500 v turistike podnikajúcich subjektov) vytvoria prvky využiteľné v cestovnom ruchu (e-bicykle, pohyblivá kuchyňa, prostriedky na prevoz bicyklov a osôb, priestor na podujatia). Rozvoj sa bude dotýkať celého územia tematickej cesty.

 

Na základe dielčích cieľov realizovaný rozvoj na základe rôznej vekovej kategórie cieľovej skupiny a na základe ich potrieb vytvorí rôzne vzájomne sa doplňujúce produkty.

 

Najdôležitejšou úlohou združenia PALÓC ÚT je splniť úlohy manažérske a komunikačné a marketingová podpora predaja vzniknutých rozvojových výstupov.

 

<< Na začiatok strany


 

Tlačová konferencia 24. január 2020 -  Balassagyarmat

 

Dňa 24. januára 2020 v meste  Balassagyarmat  hlavný príjemca projektu Palóc Út Klaszter Egyesület organizoval úvodnú Tlačovú konferenciu projektu. 63 zástupcovia médii dostali pozvánku na podujatie, ale prišli len traja (Nógrád Megyei Hírlap, Hír TV és Ipoly TV). Bózvári József predseda organizácie  Palóc Út Klaszter Egyesület otvoril podujatie. Pán Bózvári József predstavil projekt a predchádzajúce udalosti projektu THEMATIC ROUTE FOG AGES 0-100. Pani Ott Éva profesionálna manažérka projektu informovala zástupcov médii o systému na požičiavanie bicyklov. Partneri projektu predstavili svoje projektové prvky a výstupy projektu.  

Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany

 

06.08.2019. Work Shop -  Gyöngyös-Mátrafüred

Vedúci partner organizoval 6. augusta 2019 v obci Gyöngyös-Mátrafüred 1. Workshop stretnutie s projektovými partnermi. V prvom bode programu diskutovali o implementácii projektu. V druhom bode programu prediskutovali ďalšie záležitosti (možnosti financovanie a harmonogram projektu).

Fotky Tu nájdete


24.01.2020. Work Shop - Balassagyarmat

Vedúci partner  organizoval 24. januára 2020 v meste  Balassagyarmat  2. Workshop stretnutie s projektovými partnermi. V prvom bode programu diskutovali o aktuálnom stave projektu. Najväčší problém znamenal pre partnerov financovanie projektu a predĺženie termínu projektu. V čase plánovania projektu nemali o tom informácie, že  MSP príjemcovia nemôžu žiadať  zálohu. Nedostatok zálohy znamenal pre troch MSP príjemcom problém - pre každého z iných dôvodov. V prvom období vykazovania partneri zabezpečovali financovanie projektu (financovanie projektu bez zálohy). V druhom období vedeli  začať obstarávanie projektových prvkov. Po zaslania druhej partnerskej a projektovej správy bude potrebné predĺžiť projektoví termín. V druhom bode programu prediskutovali ďalšie záležitosť, najmä debatovali o požičovne bicyklov (o príprave a reklame systému). Diskutovali aj o metóde hľadania partnerov, ktorí by mali záujem rozvíjať systém okolo  regiónu "Palócföld-Hont-Podpolanie".

Fotky Tu nájdete

 

28.08.2020. Work Shop - Terény

 Vedúci partner dňa 28. augusta 2020 v obci Terény organizoval 3. Workshop stretnutie s projektovými partnermi. V prvom bode programu prediskutovali predĺženie projektu.  V druhom bode programu prediskutovali systém na požičiavanie bicyklov.

Fotky Tu nájdete

 

28.04. 2021. Work Shop stretnutie - Balassagyarmat

Vedúci partner organizoval 4. Work Shop stretnutie v meste Balassagyarmat. Prvý bod programu bolo prediskutovanie komunikačných a marketingových aktivít projektu. Na stretnutí bola prezentovaná marketingová kampaň, a projektoví partneri prediskutovali neurčité prvky projektu. Prediskutovali aj lotériu a prevádzku systém na požičiavanie bicyklov organizovanú v rámci projektu. Rozprávali sa aj o nasledujúcom podujatí, ktoré bude organizované dňa 15. mája. Druhý bod programu bola implementácia projektu. Partneri informovali účastníkov o aktuálnom stave projektu a rozhodli sa že musia požiadať o predĺženie projektu. V treťom bode programu vedúci partner upozornil projektových partnerov že systém na posielanie správy projektu sa zmenil a preto budú neskôr kontrolovať správy a aj refinancovanie projektu príde neskôr, ako bolo plánované.

Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany

 

 15.05.2021. Odborná konferencia - Balassagyarmat


  Odborná konferencia bola organizovaná dňa 15.5.2021. v meste Balassagyarmat. Podujatie malo dve časti. Hlavná časť podujatia bola slávnosť dňa kultúry a dopravy. Hlavný bod programu bola prezentácia lokálneho prevádzkového systému na požičiavania e-bicyklov. Na druhom mieste záujemci mohli vyskúšať e-Bicykle a stredné a malé podniky mohli diskutovať s organizátorom stretnuta. Organizácia Palóc Út mala hlavnú rolu na obidvoch podujatiach. Podujatia boli organizované počas Tour de Hongrie. Veľkolepé podujatie bolo zameraná na cieľové stredné a malé podniky pre organizácie Palóc Út, ktoré by boli vhodní partneri v systéme na požičiavania  bicyklov (hľadiska turistiky a podnikania).

 

<< Na začiatok strany

 

6-7. Obdobie

Fáyné: V sledovanom období sme zakúpili vybavenie do cyklodielne a dokončili výstavbu úschovne bicyklov. Budovanie kapacít pre rodiny a mladých ľudí je ukončené v upravenom termíne. Postavili sme rekreačnú záhradu na 902,8 m2, vodný biotop 152 m2 a inštalovaný systém obnoviteľnej energie. V sledovanom období bol zakúpený mobiliár verejného priestranstva a ukončené stavebné práce. Práce boli ukončené za asistencie technického inšpektora.

Cicáskacus: V tomto 4 + 2 mesačnom sledovanom období sme implementovali nasledujúce prvky: Nákup 10 e-bicyklov, 5 MTB, 3 detské bicykle, 2 mobilné nosiče bicyklov a 1 úschovňa bicyklov, Nákup 6 e-táčok (E-bicyklov). Epidémia COVID19 znemožnila gastronomické podniky založené na osadách a podujatiach. Vzhľadom na neistotu nie je komerčne opodstatnené vykonávať takúto činnosť z vlastných zdrojov a dotácií EÚ. Prostriedky je vhodné prerozdeľovať predovšetkým na realizáciu aktivít, ktoré môžu pod holým nebom využiť všetky vekové kategórie.

 

 

 

<< Na začiatok strany

 

Články/Správy

 

Travelo.hu --> Élménytúrákkal és Szabadtéri kneipp-taposókkal várják a palócföldre vágyó turistákat

Turizmus.com --> Pihenő és élménytúra a Palócföldön

Eseménymenedzser --> Pihenő és élménytúra a Palócföldön

Gömörilap --> Indul a Palóc Út bringatúra! Határtalan kaland, mesés helyek

Sokszínűvidék

Indul a Palóc Út bringahálózat! A határtalan kalandnak most te is adhatsz nevet

Bringára fel! Élményteli túrákra és mesésen szép tájékra invitálnak Palócföldön

Flowcycle

Magyar és szlovák települések fogtak össze a bringás fejlesztésekért

Találd ki te az új palócföldi élménybringarendszer márkanevét

Bringás kalandozások palócország három fő tájegységén

Mozgásvilág --> Határon átnyúló kerékpárutak 

Holkerékpározzak.hu

Vár Palócföld! 4/1

Vár Palócföld! 4/2

- Vár Palócföld! 4/3

- Vár Palócföld! 4/4

Very Important Planet

Határon átnyúló kerékpárutakkal hív a varázslatos Palócföld

Kerékpáros start Palócföldön: ma Balassagyarmat lesz a biciklizés fővárosa

Görbeország két keréken: bejártuk hazánk legnagyobb és legszebb fehér foltját

Turizmus Online --> Ezekkel a fejlesztésekkel erősít Palócföld

Turistamagazin --> Két keréken a Palócföldön

Csodahelyek.hu --> Kerékpárkölcsönző Hálózat Indul: Adj Nevet és Nyerj

3100.hu --> Légy része a határtalan élményeknek, bringázz a Palóc Úton!

Karancs-medves infó --> Légy része a határtalan élményeknek, bringázz a Palóc Úton!

SzeretünkUtazni.hu --> Légy része a határtalan élményeknek, bringázz a Palóc Úton!

Üzlet & Utazás --> Légy része a határtalan élményeknek, bringázz a Palóc Úton!

Északihírnök --> Bringázni menő a Palóc Úton

Magyar Nemzet --> Légy része a határtalan élményeknek, bringázz a Palóc Úton!

 

<< Na začiatok strany

„Obsah tejto webovej stránke nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”