palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

 

Obdobie realizacie: 01.06.2019. – 30.09.2020.

Názov projektu: Tourism for all ages 0-100: tours and recreation on „Palócföld – Hont – Podpol’anie” joint thematic route

Číslo projektu: SKHU/1801/1.1/026

Celková získaná podpora pre projekt: 657.350,00 EUR

 

Partneri v projekte:

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Lead Beneficiary – HU)

- Fáyné Tornóczky Judit (HU)

- Cicáskacus Vendégház Kft. (HU)

- Natália Bendíková (SK)

 

O projekte sú dostupné nasledujúce informácie:

1. SÚHRN PROJEKTU >>

2. TLAČOVÉ KONFERENCIE >>

 

 

Súhrn projektu:

 

Na maďarsko-slovenskom pohraničí združenie Palóc út, ktoré sa zaoberá kultúrno-turistickými témami a cezhraničnou spoluprácou vytvorilo tradičnú cestu s názvom „Cesta Palócko-Hont-Podpoľanie“.

Spoločný cieľ:

- Spoločný turisticko-kultúrny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v názve vymedzeného pohraničného územia

- Zapojenie miestnych aktérov podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruchu a turizmu

 

Cieľové skupiny:

Najdôležitejšou charakteristikou spoločnej destinácie je zachovalá príroda, čisté životné prostredie a turistické

ponuky opierajúce sa o živé kultúrne dedičstvo. Návštevníci a cieľová skupina bude tomuto cieľu prispôsobená a budú to:

- Ekoturisti

- Cykloturisti

- Bádatelia kultúrneho dedičstva

 

Požiadavky tejto cieľovej skupiny by sme chceli uspokojiť na vysokej kvalitatívnej úrovni aktivitami spoločného

projektu tak, aby prilákali nových návštevníkov, aby zvýšili celkovú návštevnosť o 10 %.

 

Rozvoj 3 KKV partnerov bude realizovaný v týchto oblastiach

- Turistické oddychové miesta, vybudovanie oddychových miest

- Vybudovanie systému cyklopožičovní a obstaranie ich vybavenia

- Gastro kuchyňa vychádzajúca z tradícií, vytvorenie turistickej infraštruktúry a vybavenia pre organizovanie

podujatí, ako aj plánovanie turistických ciest pre návštevy celej destinácie

 

Traja žiadateľa KKV prostredníctvom svojich podnikaní (cca 500 v turistike podnikajúcich subjektov) vytvoria prvky využiteľné v cestovnom ruchu (e-bicykle, pohyblivá kuchyňa, prostriedky na prevoz bicyklov a osôb, priestor na podujatia). Rozvoj sa bude dotýkať celého územia tematickej cesty.

 

Na základe dielčích cieľov realizovaný rozvoj na základe rôznej vekovej kategórie cieľovej skupiny a na základe ich potrieb vytvorí rôzne vzájomne sa doplňujúce produkty.

 

Najdôležitejšou úlohou združenia PALÓC ÚT je splniť úlohy manažérske a komunikačné a marketingová podpora predaja vzniknutých rozvojových výstupov.

 

<< Na začiatok strany