palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme 

 

Obdobie realizacie: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Názov projektu: Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo

Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/175

Celková získaná podpora pre projekt: 1.301.386,91 EUR

 

Partneri v projekte:

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Hlavný partner projektu - HU)

- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU)

- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU)

- Slovenské národné múzeum (SK)

- Komunikačné centrum Detva, n.o. (SK)

- Obec Hrušov (SK)

 

O projekte sú dostupné nasledujúce informácie:

 

Súhrn projektu:

 

V maďarsko- slovenskej pohraničnej oblasti podajú spoločný projekt: Združenie Palócút Turisztikai Klaszter, Podpolanie- DC Detva, Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Slovenské národné múzeum, ďalej obce Hrušov a Vanyarc- Venarec. Našim spoločným cieľom je zlepšovať využívanie už existujúcich a nových turistických atrakcií, kulturných tradícií a prírodných hodnôt. Ďalším našim spoločným plánom je rozvíjanie a pripojenie tematických ciest, vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Naše ciele chceme realizovať v projekte s názvom „Palócföld - Hont - Podpol'anie - Hagyományőrző Tematikus Út”- „ Palóc- Hont- Podpoľanie- Tradičná tematická cesta” 

Cieľové skupiny:

1.) turisti, najmä návštevníci zo susedných krajín; 

2.) obyvatelia oblasti.

Stanovené ciele- s ohľadom na zvýšenie atraktívnosti oblasti a na zvýšenie počtu návštevníkov o 10%:

- Investície s novými funkciami;

- Prieskum hodnôt, na základe ktorého; 

- Vytvorenie kultúrno-tradičnej tematickej cesty 

 

Tieto vylepšenia vytvoria aj nové zložky: - Workshopvy, putovné výstavy, vytvorenie aplikácií schopný umožňujúcich naplánovanie tematických chodníkov pre pešiu turistiku, cykloturistiku a automobilovej verzie, vytvorenie programových balíčkov na rozvoj a spájanie kultúrnych a prírodných hodnôt. Oblasť sa obohatí novou stálou expozíciou, plánujeme organizovať 10 veľkých akcií/udalosti, vybudujeme 15 tradičných ihrísk, vytvoríme možnosť vypožičiavaniu bicyklov v dedinách, kde ešte chýbajú rodinné programy a atrakcie pre turistov.  Našou spoločnou úlohou je sprístupniť pre trh už existujúci potenciál, vytvorenie nových  ponúk a balíka ponúk. Ďalej plánujeme: spájanie udalostí, spoločné marketingové aktivity, vytvorenie nového spoločného dizajnu, online marketing, cestopisný film, vedecký výskum, vytvorenie informačných bodov, publikácie a výmenu vedomostí pri dopĺňaní projektu.

 

17. 12. 2019. Dolná Strehová Informácie pre médiá Tu

10. 04. 2019. Kriváň Informácie pre médiá Tu

23. 04. 2019. Balassagyarmat Informácie pre médiá Tu


<< Na začiatok strany

 

 

10. apríl 2019. Tlačová konferencia – Kriváň:

 

  Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület 10. apríla 2019, od 11:00 hodiny, v meste Kriváň, v Reštaurácie Duvoux, usporiadala druhú tlačovú konferenciu projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie.

  Podujatie otváral starosta obce Kriváň, kto účastníkov oboznámil s dynamicky sa rozvíjajúcou obcou. Slovenského hlavného žiadateľa zastupovala Elena Jankovičová a informovala prítomných o aktuálnom stave projektu. Elena Jankovičová po svojej prezentácii požiadala zodpovedného zástupcu hlavného žiadateľa a zároveň aj predsedu organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület Józsefa Bózváriho, aby prezentoval doteraz dosiahnuté výsledky projektu. Vo svojej prednáške zhrnul minulosť organizácie Palóc Út a ako hlavný žiadateľ oboznámil prítomných s východiskami projektu a o stave projektu po prvom roku realizácie, aké aktivity boli zrealizované. Už implementované projektové prvky boli doplnené aj prvkami, ktoré ešte plánujú realizovať. Predseda organizácie Palóc Út vo svojej prezentácii sa  zmieňoval aj o výsledkoch projektových partnerov.

  Spoločným cieľom účastníkov projektu je, aby sa kultúrne tradície a prírodné hodnoty vedeli lepšie využívať. Popri dostupných atrakcií chcú realizovať aj nové. Udržiavanie tematických ciest, rozvoj, spojenie a vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Na tlačovú konferenciu dostali pozvánku zástupcovia profesionálnych organizácii a zástupcovia médii. Na stretnutí projektoví partneri odprezentovali svoje misie, ciele a očakávané výsledky projektu Palócland-Hont-Podpoľanie.

 

Fotky Tu nájdete 

23. apríl 2018. Tlačová Konferencia:


 Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület 23. apríla 2018, od 14:00 hodiny, v meste Balassagyarmat, v Dome Projektov, podala úvodnú tlačovú konferenciu projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie.

 Udalosť otváral József Bózvári, ako zodpovedný zástupca hlavného žiadateľa, predseda organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület. V prednáške zhrnul minulosť Palóc Út Klaszter Egyesület a ako hlavný žiadateľ oboznámil prítomných s aktuálnym projektom - v dvojročnej realizačnej perióde - aké činnosti plánujú.

 Spoločný cieľ účastníkov projektu je, aby vedeli lepšie využiť kultúrne tradície  a prírodné hodnoty. Vedľa dostupných atrakcií chcú realizovať aj nové. Udržiavanie tematických ciest, rozvoj, spojenie a vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Na tlačovú konferenciu dostali pozvánku zástupcovia profesionálnych organizácii a zástupovia médii. Na stretnutí projekční partneri odprezentovali svoje úlohy a ciele projektu Palócland-Hont-Podpoľanie.

 

 Ďalší prednášajúci: Teréz Nedeliczky, projektový manažer samosprávy Vanyarc Községi Önkormányzat, Báder Miklósné predsedkyňa správnej rady Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Gabriella Jarábik predsedkyňa Slovenského Národného Múzea, Elena Jankovičová predsedkyňa Komunikačného centra Detva, n.o. a Pavel Bendík starosta Obce Hrušov.

 

Fotky Tu nájdete

<< Na začiatok strany

 

17-18.10.2019 Study Tour

  17-18. októbra 2019 realizovalo Združenie Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület Study Tour podujatie na základe Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko s evidenčným číslom SKHU/1601/1.1/175, ktoré je spojené s projektom „Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo“.

  Pozvánku na podujatie sme rozposlali na 80 adries, pre turistickú odbornú tlač, regionálne denníky, ženské časopisy, spravodajské stránky, miestne a celoštátne rádiá, televízie.

  Našu pozvánku prijalo až 25 novinárov, ale niektorí ich účasť napokon pred podujatím zrušili. Nakoniec sa na poznávacej ceste zúčastnilo 22 osôb, ktoré neboli zástupcami miestnych partnerov. Väčšinu z nich tvorili novinári. Zo Slovenska sa na programe zúčastnili dve osoby.

  Cestovanie prebehlo bez problémov. Miestny partneri boli na všetkých miestach riadne pripravení na privítanie, pohostenie a informovanie novinárov. Podrobní rozpis programu je nasledovný:

  Dňa 17.10.2019, vo štvrtok o 7:45 na zúčastnených čakala v Budapešti osobitná autobusová doprava. Autobus na 2 dňovú poznávaciu cestu odštartoval podľa plánu o 8:00. Cieľom zájazdu bola prezentácia realizovaných investícií a predstavenie partnerov programu pod vyššie uvedeným názvom a číslom.

  Prvou zastávkou Study Tour-u bol obec Recsk, kde sa účastníci mohli oboznámiť s investíciou miestneho projektového partnera, Nadácie Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány. Zástupcovia organizácie privítali návštevníkov vo filagórii, ktorá bola postavená vďaka projektu, a ktorá sa nachádza vedľa Ľudového domu a Palóckej Galérie v Recsku. Návštevníkom ponúkali „mlynársky koláč“ (molnárkalács) a pálenku. Pani Iván Károlyné privítala účastníkov programu v mene Nadácie. Po tomto úvode nasledovala stručná prezentácia predmetného projektu Józsefom Bózvárim, predsedom Združenia Palóc Út Klaszter Egyesület. Pani Kovács Ferencné predstavila Ľudový dom a Palócku Galériu v obci Recsk. Pod vedením pani Pataki Miklósné, si mohli návštevníci obhliadnuť tvorivý dom a pozrieť aj prezentáciu vyšívania. Hudobný doprovod počas programu zabezpečil pán Pál Dsupin na svojom špeciálnom ľudovom hudobnom nástroji, na gajdách. Na konci programu v obci Recsk dostali všetci darček od pani Iván Károlyné, ručne tkanú tanistru, kým Združenie Palóc Út Egyesület pripravilo pre všetkých zúčastnených darčekový balík v batohu.

  Nasledujúcou zastávkou programu bol Dom ľudového umenia a Palócka stodola v Mátraderecske, kde boli taktiež realizované investície partnera, Nadácie Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány. Skupinu privítal Spevácky zbor seniorov v Mátraderecske. Projekt Nadácie, Palócku stodolu a jej funkciu predstavila projektová manažérka Anikó Vidiné Kis.

  Po rozlúčke s obcou Recsk sa účastníci dorazili do Domu ľudové umenia v Mátraderecske na 11:15. Slávnostné privítanie bolo uskutočnené v Palóckej stodole, kde pod vedením projektovej manažérky Anikó Vidiné Kis sa predstavil Spevácky zbor seniorov v Mátraderecske. O 12:30 už bol obed hotový. Návštevníci mohli okoštovať palócku polievku, zemiakové placky („macok“) a tvarohový koláč. Na konci návštevy obce Mátraderecske, každý dostal ako darček záložku do knihy z domácej vzorkovanej tkaniny.

  V popoludní na 15:00 sa skupina dorazila do Dolnej Strehovej, kde starosta s riaditeľom Slovenského Národného Múzea – Múzea kultúry Maďarov privítal všetkých účastníkov. Na dvore pred Kaštieľom Imre Madácha sa predstavil miestny detský folklórny súbor, po ktorom nasledovala prehliadka kaštieľa, kde skupinu privítali miestnymi špecialitami. Prezentácia realizácie časti spoločného projektu v Dolnej Strehovej sa konala vo veľkej sále kaštieľa.

  O 18:00 sa skupina dorazila do Hrušova, kde ich privítal starosta dediny. Predstavili im starý ľudový dom s výstavami starých žehličiek, po ktorom nasledovala návšteva pivníc s ochutnávkou páleniek a chleba-koláča zapečeného v peci. Skupina vypočula prezentáciu o rozvojových aktivít projektu v Hrušove a premietali im aj cestovateľský film o pozoruhodností Hrušova. Po večeri sa návštevníci boli odprevadení na svoje ubytovanie. (http://www.ubylinkarky.sk/).

  18.10.2019 v piatok, po raňajkách sa skupina vydala na prechádzku na miesto Hontianskej parády. O 10:00 pokračovali ďalej do obce Vanyarc.

  Obyvatelia Vanyarcu a starostka obce, Hrncsjár Mihályné privítali návštevníkov pri Kultúrnom dome. Tu si mohli vypočuť aj muziku citaristky-speváčky Fehérné Marika. Po úvode nasledovala prezentácia Paleontologických nálezov a Výstava hornín, ako aj prednáška umeleckého kováčstva vajec od Boglárky Hodnik. Zájazd pokračoval návštevou Ľudového domu a Múzea bábik, po ktorom v Kultúrnom dome nasledovala prezentácia tradičnej prípravy halušiek.

  Počas zvyšného dňa nasledovali prezentácie. Návštevníkom boli digitálne prezentované časti projektu z Vanyarc, z Detvy a Združenia Palóc Út.

  Poznávaciu cestu ukončili obedom, kde im boli ponúknuté špeciality z Vanyarc (halušky a koláč herőke). Účastníci Study Tour-u už boli približne o 16:00 v Budapešti.

  Mediálna hodnota realizovaných a plánovaných publikácií v značnej miere presahuje výšku investícií poznávacej cesty, respektíve ich online publikácie ešte po dlhší čas budú dostupné, aby oslovili čo najviac potenciálnych návštevníkov.

 

Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany

 

10. apríl 2019. Work Shop

 

  Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület usporiadala 10. apríla 2019 v meste Kriváň v Restaurácii Duvox Work Shop projektové stretnutie v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie.

  Na projektovom stretnutí sa zúčastnili projektoví partneri a zástupcovia profesionálnych organizácií.

  V 1. bode programu projektoví partneri informovali prítomných o súčasnom stave ich projektu a o stave realizácie projektu. Po prvom roku realizácie je  viditeľný časový sklz v porovnaní s harmonogramom projektu.

  V 2. bode programu bolo prejednané zaslanie monitorovacej správy vedúceho partnera. Hlavný žiadateľ informoval prítomných o percentuálnych číslach realizácie na úrovni partnerov a na úrovni celého projektu.

  V 3. bode programu, boli prediskutované publikácie v cudzom jazyku. Partneri sa dohodli že vzájomne si budú pomáhať pri korektúre cudzojazyčných materiálov. Bola prejednaná aj nasledujúca tlačová konferencia a výstava, ktorá bude organizovaná počas Folklórnych slávností v Detve.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

7. november 2018. Work Shop


  Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület usporiadala 7. novembra 2018 v meste Balassagyarmat v Dome projektov projektové Work Shop stretnutie v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Na projekčnom stretnutí sa reprezentovali projekční partneri a zástupcovia profesionálnych organizácií.

  V 1. bode programu projektoví partneri informovali prítomných o súčasnom stave ich projektu, ktoré aktivity sa už realizovali v tomto perióde, a keď mali rozdiel medzi plánovanými a súčasnými platbami informovali partnerov o dôvodoch meškania.

  2. bod programu bol o zaslaní a prijatí monitorovacich správ. Už boli prijaté monitorovacie správy štyroch partnerov z šiestich, ešte čakajú na prijatie dvoch správ. Správu vedúceho partnera majú zaslať do 29. novembra, ale rozhodli sa čakať, aby prijali správy vsetkým partnerom.

  V 3. bode programu, boli prediskutované verejné udalosti. Partneri z Detvi srdečne pozvali projektových partnerov na udalosť Folklórne slávnosti, aby sa reprezentovali na výstave Slovenský Maďarský dvor. Prediskutovali aj miesto nasledujúcej tlačovej konferencie organizácie Palóc Út. Udalosť bude okola marca a apríla na Slovensku, aj nasledujúce work shop stretnutie bude organizovaný ten istý deň. 

Fotky Tu nájdete 

24. august 2018. Work Shop:


  Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület usporiadala 24. augusta 2018 v obci Mátraderecske v budove Mofetta projekčné Work Shop stretnutie v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Na projekčnom stretnutí sa reprezentovali projekční partneri a zástupcovia profesionálnych organizácií.

  V prvom bode programu projektoví partneri informovali prítomných o súčasnom stave ich projektu, aj o realizovaných platbách a o plánovanom vyrovnávaní. Bohužiaľ, kvôli neočakávaným udalostiam pre viacerých partnerov bude potrebné preplánovať náklady.

  Téma druhého bodu bola Správa vedúceho partnera zaslaná 8. augusta. Na základe monitorovacích správ projektových partnerov vedúci partner vypracoval a odoslal správu a žiadosť o platbu za prvé obdobie.

  V treťom bode programu diskutovali o tom, kde by bolo najvhodnejšie organizovanie ďalšieho Work Shop stretnutia.

 

Fotky Tu nájdete 

11. júla 2018. Work Shop:


11. júla 2018 usporiadal Palóc Út Klaszter Egyesület druhé projekčné Work Shop stretnutie, v  rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Maďarsko víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 s názvom Palócland – Hont – Podpoľanie. Na udalosti sa zúčastnili odborní zástupcovia a zástupcovia víťazným organizácií.

V 1. bode projekční partneri podali referát o aktuálnom stave projektu a o implementácii. V realizácii sa nevedeli držať plánovaného harmonogramu. Plocha verejného obstarávania sa zmenila, a preto maďarskí partneri nedostali zálohu.

V 2. bode prediskutovali informačné a verejnostné prvky. Hlavný partner informoval partnerov o povinných komunikačných prvkoch, a o dokumentumoch potvrdenia výkonu.

 

V 3. bode prebrali Stady Tour, ktorý bude organizovaní v roku 2019. Na dvojdňovú akciu pozvú asi 20. novinárov, ktorým ukážu miesta implementácie. Projekční partneri, ako hostitelia v rámci programu budú prezentovať miestné obyčaje a pripravia ochutnávku miestnych tradičných jedál.

 

Fotky Tu nájdete 

12. marca 2018. Work Shop:


 Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület usporiadala 12. marca 2018 v meste Balassagyarmat prvé projekčné Work Shop stretnutie v rámci projektu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Na projekčnom stretnutí sa reprezentovali projekční partneri a zástupcovia profesionálnych organizácií.

 1. Bod programu bol o zvolení slovenského vedúceho partnera. Hlavný žiadateľ oznámil, že dňa 19. februára 2018 podpísali zmluvu o podaní finančného príspevku (Subsidy Contract). Komunikačné Centrum Detva prijalo rolu slovenského hlavného partnera. Zástupcovia Slovenského Národného Múzea budú pomáhať prekonať jazykové bariéry medzi slovenskými a maďarskými partnermi.

 2. Bod programu bol o prípravách otváracej konferencie. Hlavný žiadateľ chystá realizáciu troch tlačových konferencií. Jedna bude otváracia, jedna zatváracia a jedna konferencia bude v 4. perióde, konferencia bude realizovaná v strede projektu. Výdaje tlačovej konferencie financuje hlavný žiadateľ. Prítomní na projekčnom stretnutí určili nasledujúci dátum a miesto otváracej tlačovej konferencie:

 Miesto: Balassagyarmat, Dom Projektov

 Dátum: 23. april. 2018 od 14:00 hodín.

 V 3. Bode boli prediskutované menšie zmeny výdajov v položke udalostí. Projekčný partner z Detvy, už dal vyhotoviť projekčný poster, ktorý môžu projekčný partneri použiť ako šablónu. Na konci stretnutia diskutovali o Monitorovacej správe, ktorú projekční partneri majú odoslať do 15. mája. 

 

Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany

 

01. 05. 2019. Felsőtárkány, IV. Retro oslavy prvý máj


  Obec Felsőtárkány sa nachádza v kraji Heves, je to osada v susedtstve mesta Eger. Má asi 3600 obyvateľov a preto nepatrí medzi najmenšie obce. Felsőtárkány nazývajú západnou bránou pohoria Bükk a to preto, lebo osídlenie nemá susedov. Za chotárom obce nasleduje len krásna oblasť  pohoria Bükk. Hlavná cesta, naprieč dedinou, slúži ako vstupná brána pre turistických návštevníkov, obec je  východiskom mnohých  náučných chodníkov.

  Teraz sme štvrtýkrát organizovali v obci Felsőtárkány Retro Prvý Máj. Na podujatí sme pripomenuli pamiatku klasických sprievodov ešte nedávnych čias. Na sprievode sa reprezentovali miestne a lokálne skupiny v ľudovom odeve, alebo v odlišných vtipných, zábavných alebo kreativnych šatách s transparentmi a vhodným hudobným sprievodom, hudbou, ktorá im pasovala k štýlu.

  Po sprievode pokračoval program na krytom mieste brehu potoku, kde publikum videlo kvalitný pestrý program. Program sa zatváral s produkciou slávneho umelca (Szandi). Na podujatí bol aj jarmok a lunapark.

  Na sprievod prišlo viac ako 30 skupín a číslo návštevníkov bolo okolo 3 000 a prišli nielen z miestnych ale aj z ďalekých osídlení.


Fotky Tu nájdete 

„Choďme do sveta…!” Turistická výstava (Miskolc) 08 – 09. 03. 2019

 

  Predstavitelia organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület sa zúčastnili na turistickej výstave Choďme do sveta v Miskolc v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Výstava bola organizovaná v Miskolc  v dňoch 8-9. 3. 2019.

  V našom stánku bol umiestnený reklamný a výstavný materiál (bábiky v ľudovom kroji od Bocsi Éva, práce hrnčiarov, ľudové tkané materiály a miestne produkty). Ukázali sme aj čipkované šaty, ktoré boli pripravené v rámci projektu a plynule sme premietali aj 3D imážový film.

  Vzácnym hosťom výstavy boli Kanárske ostrovy, na slávnostnej otváracej ceremónii bol najväčší dôraz kladený na ich turistické ponuky. Vedeli sme sa stretnúť s mnohými ďalšími vystavovateľmi (Szeged, Makó a zo Slovenska s vystavovateľmi,  zastupujúcimi mesta Košice). Na uzatváracom ceremoniáli boli stredobodom pozornosti Kanárske ostrovy. Následne program pokračoval obedom a so zábavným programom.

  Na podujatí sa zúčastnilo spolu 90 vystavovateľov, bolo prítomných približne 3000 návštevníkov. 

Fotky Tu nájdete

 


 

TOUREX výstava a predaj cestovného ruchu (Kecskemét) 2019. 03. 01 – 02.

 

  Predstavitelia organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület sa zúčastnili na Turistickej výstave v Kecskemét v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Výstava bola organizovaná v Kecskemét v dňoch 1-2. 3. 2019.

  V našom stánku bol umiestnený reklamný a výstavný materiál (z pálky a zo  slamy pletené materiály od Tünde Kiss,  bábiky v ľudovom kroji od Bocsi Éva, práce hrnčiarov, ľudové tkané textílie a miestne produkty). Plynule sme premietali aj 3D imážový film, ktorý bol pripravený v rámci projektu. Organizátorom výstavy bola súkromná osoba a preto bol aj o niečo menší záujem.

  Na podujatí sa zúčastnilo spolu 17 vystavovateľov, vzácny hosť bol Mátra – Bükk TDM, bolo prítomných  okolo 3000 návštevníkov.


Fotky Tu nájdete

 


 

Turistická výstava (Debrecen) 1 – 3. 3. 2019.

 

  Predstavitelia organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület sa zúčastnili na Turistickej výstave v Debrecíne v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Výstava bola organizovaná v Debrecíne v  Centre Kölcseyho v dňoch 1-3. 3. 2019.

  V našom stánku bol umiestnený reklamný a výstavný materiál (bábiky v ľudovom odeve od Bocsi Éva, práce hrnčiarov, ľudové tkané materiály a miestne produkty). Ukázali sme aj čipkované šaty, ktoré boli pripravené v rámci projektu a plynule sme premietali aj 3D imážový film.

  Vzácnym hosťom výstavy bol Cyprus. Otvárací a uzatvárací program organizoval Cyprus, svojimi vystúpeniami bavili návštevníkov. Počas výstavy prebiahala aj súťaž, v rámci ktorej vystavovatelia svojim návštevníkom ponúkli rôzne dary. Vystavovatelia si navzájom hodnotili stánky a následne udelili ocenenie za najkrajší stánok.

  Na výstavu prišlo z viacerých krajín 55 vystavovateľov a návštevnosť výstavy bola okolo 8 000. Bola zverejnená reklama o organizácii Palóc Út v časopise     Hajdú-Bihari Hírmondó v prílohe cestovanie.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

Turistická výstava (Budapest, Hungexpo) 21 – 24. 2. 2019.

 

  Predstavitelia organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület sa zúčastnili na Turistickej výstave v Budapešti v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Výstava bola organizovaná v Hungexpo aréne v dňoch 21-24.2.2019.

  V našom stánku bol umiestnený reklamný a výstavný materiál (bábiky v ľudovom odeve od Bocsi Éva, práce hrnčiarov, ľudové tkané textílie a miestne produkty). Priebežne sme informovali záujemcov a zároveň sme našu účasť spestrili ukážkami prípravy čipky. Ukázali sme aj čipkované šaty, ktoré boli pripravené v rámci projektu a plynule sme premietali aj 3D imážový film. Fáyovci z obce Terény spúšťali súťaž, ktorá bola viazaná k registrácii. Na výstave sa reprezentovali zástupcovia z viacerých krajín napr. Slovensko, Kanárske ostrovy a vzácnym hosťom bolo  Alžírsko.

   Na podujatie prišlo 300 vystavovateľov z 30 rôznych krajín. Návštevnosť podujatia bola okolo 35 000. 

Fotky Tu nájdete 

15. 12. 2018. Kalonda, Hraj sa s Ohňom!


  15. december 2018 bolo organizované podujatie s názvom Hraj sa s ohňom, miesto podujatia bolo na hraničnom priechode medzi obcami Ipolytarnóc-Kalonda. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 11.výročia otvorenia hraníc v roku 2007 v rámci Schengenu. Na medzinárodné podujatie prišli z tridsiatich piatich osídlení, medzi návštevníkmi boli slovenskí a aj maďarskí občania, spolu bolo okolo 380 návštevníkov.

  Program sa začal o 16.hodine na hraničnom priechode Ipolytarnóc-Kalonda a trval do 19.hodiny. Organizovali diskusiu s verejnými činiteľmi o otvorení hraníc v roku 1996 a o otvorení hraníc v rámci Schengenu v roku 2007. Po diskusii pokračoval program veľkolepým ohňovým predstavením, ktorý mal názov Nie sú hranice. Po veľkolepom predstavení vypustili lampióny s prianiami.

  Od 19.hodiny pokračoval program v obci Kalonda v budove Palóckeho múzea a v  Dome kultúry ľudovým a kultúrnym programom a trval až do polnoci. Záujemcov učili ľudový tanec a program pokračoval tanečným plesom. Záujemcovia mohli pozrieť výstavný materiál v múzeu a na konci dňa zapálili ďalšiu sviečku na adventnom venci.

 

Fotky Tu nájdete 

24. 11. 2018. Mobilnej aplikácii školenie


  Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület 24 novembra 2018, v meste Salgótarján v rámci projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie organizovala školenie. Školenie bolo o jednom prvku projektu o mobilnej aplikácii, prítomný boli záujemci organizácií.

  1. bode programu realizátori aplikácie Guide@Hand dali teoretickú výučbu o aplikácii. Ukázali pracovnú plochu aplikácie a informovali prítomných o tom ako majú napísať vhodný skript, aké elementy má dobrý skript, aby vytvorili vhodné turistické trasy.

  2. bode programu pozvali záujemcov na krátku prechádzku, v rámci prechádzky vedeli si osvojiť, ako sa dá jedne body atrakcie, a navigačné body uložiť.

  3. bode programu bola o ukážke administratívnej plochy kde sa dá naplniť do systému uložené navigačné body a body attrakcie, a celá turistická trasa, a kto môžu naplniť trasu s ďalšími fotkami, videami, spisovným a zvukovým komentárom.

Fotky Tu nájdete 

13. 10. 2018. Bežecká súťaž na Hrad Sirok

 

  V malebnom prostredí leží Obec Sirok v mieste križovania hory Mátra a Národného Parku Bükk na brehu potoku Torna. Obec je neďaleko mesta Eger, v obci sa stretáva vidiecka krása a pokoj a preto sa sem mladí ľudia radi sťahujú.

  13. októbra 2018 sme zorganizovali podujatie v hrade Sirok. Podnet k vzniku bežeckej súťaže dával výškový rozdiel medzi hradom a obcou, dúfame, že z nej  čoskoro vyrastie celonárodné podujatie.

  Udalosť bola organizovaná pre lokálnych študentov, ale radi sme privítali aj individuálnych súťažiacich. Dalo sa zaregistrovať vo viacerých vekových kategóriách a tí, ktorí úspešne zdolali vzdialenosť, mohli pozrieť hrad zdarma a dostali aj informácie o aktuálnom stave hradu a o rekonštrukciách, ktoré boli v minulých rokoch.

  Detí sme vítali pestrým programom: dali sa maľovať amulety z hliny s titulom obce Sirok  farebnými ceruzkami, alebo s vodovou farbou.  Potom bolo predstavenie zbojníkov z Mátralja, ktoré bolo viac atraktívne pre chlapcov a program pokračoval súperením zbojníkov, skúškou sily. Na skúške boli také úlohy ako napríklad ťahanie lana, alebo hádzanie gumy, samozrenie súťaž nemala žiadnu stávku.

  Na podujatí bolo 198 účastníkov, po vyhlásení výsledkov účastníci odchádzali unavení.

 

Fotky Tu nájdete 

29. 09. 2018 Herencsény, I. Festival Vinobrania

 

  Obec Herencsény má 600 obyvatelov. Obec leží v srdci Palóckej zeme, v centre Nógrádskeho kraja, na malých interných svahoch hory Cserhát. Vieme sa dostať k obci Herencsény zo smeru mesta Balassagyarmat, alebo z mesta Pásztó.

  Obec leží v krásnom prírodnom prostredí, pohostinná komunita zachováva svoje tradície, ale čelí problému starnutia obyvateľstva. Vyvíjajú vážne úsilie, aby zabránili procesu a to určuje aj aktivitu samosprávy. Usilujú sa, zosilniť turistickú atraktivitu obce a zachovávajú palócku kultúru. Zúčastňujú sa na Európskych projektoch a usilujú sa o rozvoj cestovného ruchu, a vidieckeho turizmu.

  Každoročne organizujeme oslavy v mene zachovania tradičnej kultúry a taký bol aj tento rok festival a ples vinobrania. Podujatie sa zahájilo 29. septembra, v sobotu o 15.30. Program sa začallsprievodom, na ktorom sa zúčastnilo približne 200 obyvateľov z miestnych a okolitých dedín, ktorí boli oblečení v ľudovom a maďarskom kroji. Na podujatí bola súťaž krásy slamených figurín. Ocenenie získali štyri figurky. Boli ocenené aj krásky vinobrania v rámci súťaže krásy Miss Vinobrania. Do súťaže sa mohli zaregistrovať v štyroch kategóriách.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

08. 09. 2018. Szanda, Malý Veselý Ďeň


  Obec Szandaváralja leží vo vnútornej časti hory Cserhát a na severnej časti vrchu Szanda. K obci sa vieme najjednoduchšie priblížiť tak, ak z hlavnej cesty, ktorá je medzi osídleniami Balassagyarmat a Aszód odbočíme na zákrute, ktorá je  medzi obcami Becske a Magyarnádor. Najbližšie osídlenie je Obec Terény, ktorá je dva kilometre na sever.

  Podujatie má viacročnú tradíciu, je organizované na pamiatku a narodenie Panny Márie. Pred niekoľkými rokmi sme dali rekonštruovať Prameň Panny Márii, ktorý je v blízkom lese.

  Sobotňajšie podujatie sa začalo na poludnie gastronomickou súťažou, na ktorú sa mohli zaregistrovať lokálni súťažiaci a aj súťažiaci zo susedstva. O 16. hodine sa začala svätá omša, ktorú celebroval farár z obce Magyarnándor. Na omšu prišlo veľa hostí. Po Omši sa začali programy na vonkajšej scéne. Ľudová skupina spevu z obce Szügy a skupina ochrany tradičnej kultúry s názvom Kalacska z obce Terény mali veľmi kvalitný, vtipný a zábavný program pre účastníkov. Večer bol zakončený plesom v exterieri.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

07-08.09.2018. Noszvaj, Deň Pece


  Tento rok sa dvadsiatykrát uskutočnila udalosť Deň Pece. Účeľom udalosti je, aby sme predstavili návštevníkom miestné hodnoty a tradície osady a aby sme zapojili obyvateľov obce a neziskové organizácie do programov. Naším ďaľším cieľom je, aby sme lokálnym obyvateľom posilnili totožnosť a príslušenstvo k spoločnosti.

  Podujatie sa začalo ako obvykle vínnou prehliadkou na pamiatku Zoltána Pintéra vo vinárskych pivniciach na ceste Jókaiho a Szomolyaiho.

  V sobotu stredom pozornosti boli pece, ktoré sú umiestnené v sálach dedinských domov, kde bola organizovaná gastronomická súťaž. Každý súťažiaci musel pripraviť aspoň jedno jedlo, ktoré bolo pečené v peci.

  Okrem gastronomickej súťaže boli programy pre detí, divadelné hry, jarmok a bola aj zábava na ulici. Na dvore zámku De La Motte na pódiu sa začal program od 11.30 hodín.

Fotky Tu nájdete

 


 

24-26. 08. 2018. Mátraderecske, Festival Palócske podušky


  Obec Mátraderecske je viac ako 600 rokov staré Palócke osídlenie. Obec leží na východnom svahu Mátra, je v 120 kilometrovej vzdialenosti od Budapešti. Obec je známym turistickým cieľom a so svojimi liečivými kúpeľmi je aj vhodným miestom na rekreáciu. Osídlenie má obrovské prírodné bohatstvo, krásna lokalita upúta pozornosť návštevníkov, vzduch je čistý.

  V tomto roku bol dvanástykrát organizovaný Festival Palóckych podušiek. Pred dvanástimi rokmi sme začali organizáciu festivalov, našim cieľom bolo, aby sme vytvorili tradíciu a zdá sa, že sa to podarilo.

  Návštevníci sa vedeli zoznámiť na troch miestach s našim vzácnym pokladom. V Dome ľudového umenia a v Mofete boli výstavy a remeselnícke ručné práce.

  Piatok sa otvoril festival v Dome ľudového umenia na dvore, kde bola odovzdaná Palócka stodola. Trochu neskôr v Mofete bolo zahájenie výstavy, kde boli umiestnené dve expozície jedna s názvom Výstava mečov, bajonetov a výstava baníctva, kde sme mohli obdivovať zbierku miestneho obyvateľa Tótha Istvána. Druhá výstava bola zostavená z prác ľudového umeleckého spolku Csillagvirág Népművészeti Egyesület. Večer urobil fantastickú párty Róbert Szikora s hudobnou skupinou R-GO a od 9 hodiny nasledovala skupina 30Y, lahodiaca hlavne mládeži. Od 11 hodiny pokračoval program so skupinou Supervision.  

  Sobotu predpoludním záujemci vedeli vyskúšať v Budove ľudového umenia, tkanie, točenie na hrnčiarskom kruhu a aj rezbárstvo. Popoludní bol sprievod našich škôlkarov a školákov, potom nasledoval Ľudový spevácky zbor zachovania tradicie, členovia dôchodkového klubu z Obce Recsk a Mátraderecske a Folklórna tanečná skupina z osídlenia Bodony s názvom Kenderszer. Program pokračoval s odovzdávaním ceny čestného obyvateľa. Naše hrdosti Detská tanečná skupina,  Dôchodkový klub a ženský spevácky zbor vystúpili tiež. Po večeri od šiestej hodiny bola priekopnícka produkcia skupiny PG s názvom Strieborny pastier. Od deviatej hodiny publikum bavila skupina Vad Fruttik a po ohňostroji pokračoval program do rána so skupinou Univerzal Partyzenekar, v nedeľu sme festival uzatvárali so svätou omšou.

 

Fotky Tu nájdete 

17-18. 08. 2018. Erdőkürt, Stretnutie Kürtských osídlení, Deň Obce

 

  V osídlení Erdőkürt medzi 17. a 18. augustom 2018 bola organizovaná udalosť „Medzinárodné stretnutie  Kürtských osídlení”. Udalosť bola organizovaná v rámci dňa obce s názvom Palócke chute Festival. Palócke chute Festival je hlavnou udalosťou obce,  má viacročnú tradíciu, väčšina obyvateľov sa aktívne zúčastňuje na programoch a v tomto období očakávajú príchod vzdialených príbuzných a priateľov. S prítomnými účastníkmi z Kürtských osídlení (súčet jednej delegácie je okolo 50 účastníkov), s lokálnymi hosťami a inými záujemcami tento rok bolo 800-1000 návštevníkov.

  Program sa už začal odpoludnia 17. augusta. V Evangelickom kostole sa  o 17. hodine zhromaždili hostia na ekumenickú svätú omšu v duchu zmierenia medzi náboženstvami. Po večeri v amfiteátri kultúrneho domu hrala skupina acsai Csibaj a organizovali tanečný dom pre všetkých záujemcov.

  18. Augusta od 9. hodiny začali medzinárodné stretnutie otvorením futbalového zápasu. Program pokračoval príjemnou prechádzkou a hosťom ukázali aj dedinu, potom bol umiestnený veniec k pamätníku v centre osady, pamätník vybudovali obyvatelia obce Erdőkürt  na pamiatku padlých hrdinov z prvej a druhej svetovej vojny.

  Udalosť prebiehala na troch miestach, z ktorých si každý vedel vybrať najvhodnejší program pre seba. Na športovom ihrisku sa konal futbalový zápas, pod názvom putovný pohár starostov z Kürtských osídlení.

  V rekreačnom parku vedľa kultúrneho domu boli organizované programy v mene ochrany tradičnej kultúry, bol skákací hrad pre deti, kolotoč a tu bol priestor na vonkajšie pečenie a varenie. Na scéne kultúrneho domu bol celodenný kultúrny program. Po večernom ohnostroji, sa začala zábava, ktorá trvala až do svitania, k zábave hudbu pod päty poskytla skupina Palócok.

 

Fotky Tu nájdete 

11.08.2018. Erdőkövesd, Erdőkövesd Challange


  Erdőkövesd je malá palócka dedinka, ktorá leží na pravom brehu potoka Torna. Erdőkövesd má 650 obyvateľov, zo severu a východu je obklobená  zalesneným pohorím, čistý vzduch a krásne prírodné prostredie zabezpečuje priestor na turistiku, jazdu na koni a na polovačku.

  Udalosť s názvom Erdőkövesd Challenge, už bola organizovaná ôsmykrát. Účastníci začínali výkonné túry 25 a 50 kilometer dlhé a orientačné MTB preteky od športového ihriska obci Erdőkövesd. Preteky boli organizované na vyznačených lesných a poľných trasách medzi osídleniami Erdőkövesd a Várasztó. Najmladší súťažiaci sa tiež zúčastnili na pretekoch, na poliach a lesnatých kopcoch obce Erdőkövesd.

  Účastníci boli vítaní už deň pred súťažou, mohli stanovať alebo sa ubytovať v dedinskom hostinci na ceste Petőfi.

  V informačnej búdke organizácie Palóc Út vítala  návštevníkov z mnohých častí krajiny v ľudovom kroji pani Halláné Icuka a srdečne ponúkala propagačné materiály organizácie Palóc Út. Palócky charakter informačnej búdke dávali vystavené ručné práce miestnej obyvateľky pani Szekeresné Gizella, palócke bábiky v ľudovom kroji, tkané textílie, obrusy, kašmírové šatky.

  Na túru sa zaregistrovalo 147 účastníkov, z ktorých 44 si vybralo 50 kilometrovú trasu, 81 účastníkov 25 kilometrovú trasu a z tých najmenších 22 zvládlo 10 kilometrovú trasu.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

04.08.2018. Rimóc, Deň obce

 

 Sobotu, 4. augusta 2018 sme organizovali deň obce Rimóc. Obec má 1750 obyvateľov. Aj tento rok bolo miesto realizácie v centre obce v lokalite, medzi školou a športovou halou. Program sa otváral s výstupom obyvateľky obce Gréte Golyán, ktorá zaspievala tie rimócske - ľudové piesne, s ktorými vystupovala úspešne na regionálnom a aj na celoštátnej súťaži ľudových piesní. Po jej vystúpení nasledovala palócska folklórna skupina, ktorá má sídlo v Szécsény. Skupina vystúpila na festivale vo viacerých tanečných blokoch. Medzi programami bolo aj predstavenie rimócskej cigánskej tanečnej skupiny Vadrózsa, ktorá popri tradičných cigánskych tancoch bavila obecenstvo aj so svojim spevom. Po nich vystúpila na pódiu skupina mažoretiek Csini-Tini, ktorá vystúpila takisto vo viacerých tanečných blokoch a predstavili rôzne druhy tance.  Po tanečných skupinách nasledovala takisto miestna interpretka Alexandra Bangó, ktorá robila program pestrejším
so svojim spevom, zaspievala hitovú skladbu Aby bolo niečo od skupiny Hooligans.   

 Druhú etapu otváral s uvítaním publika starosta  Beszkid János. Po pánu starostu nasledovala hodina vynikajúceho Rock n’ Roll show. Večer od siedmej mala hlavnú rolu  skupina dychoviek Rimóci Hagyományőrző Együttes, ktorá popri zachovávaní rimócskych tradícií ich aj predáva rimócskej mládeže. Po skupine  zachovávania tradície  začal ohňostroj a potom nasledovala párty pod šírym nebom, ktorá trvala až do rána.

 V tomto roku na udalosti Deň obce Rimóc bolo okolo 1 000 návštevníkov. Na  popoludňajších programoch bolo menej ľudií a to kvôli horúčave a slnečnému počasiu, ale na večer sa námestie zaplnilo s veľkým počtom návštevníkov . Na facebookovej stránke Palóc Út sme mali z miesta udalosti dva priame prenosy, jeden od 19:17, ktorý trval asi 20 minút, druhý od 21:42, ktorý trval viac ako 11 minút.

 

Fotky Tu nájdete

 


 

04-05. 08. 2018. Felsőtárkány, Deň štrúdieľ

 

 Obec Felsőtárkány sa nachádza v kraji Heves, je to osada v susedtstve mesta Eger. Má asi 3600 obyvateľov a preto nepatrí medzi najmenšie obce. Felsőtárkány nazývajú západnou bránou pohoria Bükk a to preto, lebo osídlenie nemá susedov. Za chotárom obce nasleduje len krásna oblasť  pohoria Bükk. Hlavná cesta, naprieč dedinou, slúži ako vstupná brána pre turistických návštevníkov, obec je  východiskom mnohých  náučných chodníkov.

 V roku 2011 bol skolaudovaný nanovo postavený obecný dom, vyrobený z dreva, ktorý podľa pôvodného zámeru z hľadiska konštrukcie a usporiadania je postavený tak aby bol vhodný na organizáciu rôznych podujatí. Ako miesto podujatí slúži aj vidiecky dom takzvaný„Harangozóház”, ktorý bol zrekonštruovaný v roku 2010. Vidiecky  dom je pravidelným hostiteľom podujatí s povahou zachovania tradičnej kultúry (napr. Tradičná Veľká noc, deň Obce s názvom Falusi Forgatag, respektíve v poslednom čase „Týždeň spoločností”). Jedným z najkrajších lokalít na udalostí v Obci Felsőtárkány je pobrežie jazera, kde je hlavným scenáristom príroda. Každý rok tu organizujeme Deň štrúdieľ.

 Nápad “Deň štrúdieľ” pochádza spred pätnástich rokov od nadšených členov dôchodcovského klubu, ako východisko pre podujatie slúži miestna tradičná gastronomická špecialita slané tvarohové štrúdle. V uplynulých rokoch štrúdľa sa dostala aj  do miestneho depozitáru. Vedľa slanej a tvarohovej štrúdle dostalo miesto, aj sladká tvarohová štrúdľa,  respektíve ponuka sa rozšírila aj o jablkovú štrúdľu.

 

 Výrobu štrúdieľ je v priebehu celého dňa sprevádzaná kultúrnym programom. Skupiny ľudového tanca sú  každoročnými aktérmi, na obidvoch dnoch festivalu.

 

Fotky Tu nájdete 

28. 07. 2018. Festival Derelye (pirohy) v obci Iliny

 

 Obec Iliny je jedno pekné, malé osídlenie, jeho poloha, starobylé sedliacke domy lákajú turistov. Obec sa zmenila najmä po prvej svetovej vojne. Po vojne bola vybudovaná infraštruktúra obce, cesty dostali novú povrchovú úpravu a postavili sa nové budovy a domy. Nové časy dodali obci impulz a obec získala vlastnú samosprávu. Obyvatelia boli inšpirovaní k tomu, aby rozvoj obce maximálne podporili. Od roku 2008 je v partnerskej spolupráci so siedmimi osídleniami z celej Európskej Únie: so Slovenskými Ďarmotami zo Slovenska, Lesenicami, a Sečiankami z Poľska, s Blizinami, z Lotyšska, s osídlením Lizmus z Talianska, s osídlením Alpago a Vlachovice z Česka..

 Každý rok organizujeme deň obce Iliny a udalosť spojíme s Festivalom Derelye (festival pirohy). V rámci festivalu, chystáme súťaž, na ktorej súťažiaci zo všetkých zúčastnených štátov pripravia svoje pirohy, a mimo toho môžu ukázať svoje gastronomické špeciality. Vedľa gastronomickej súťaže chystáme aj kultúrny program, v ktorom sa môžu reprezentovať všetci partneri spolupráce. Dňa 28 júla 2018 sme nachystali takisto veľkolepú udalosť, ktorú môžeme titulovať aj medzinárodným festivalom.

 

 Pred desiatimi  rokmi začala svoju cestu naša gastronomická cena  „putovná varecha”, prvenstvo v minulom roku získala  samospráva Lesenice. Tento rok varechu získal náš český partner. Porotu presvedčil so sennou polievkou a s lekvárovými pirohmi. Na udalosti bolo veľmi veľa ľudí, registrovali sme viac ako 500 návštevníkov. Na festivale vystúpilo  veľa známych interpretov, ktorí stupňovali  atmosféru festivalu. Festival Derelye sa nám celkovo dobre vydaril, veď návštevníci mali možnosť jesť naozajstné špeciality, ochutnať a piť chutné vína a dalo sa zabávať až do rána.

 

Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany