palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme 

 

Obdobie realizacie: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Názov projektu: Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo

Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/175

 

Partneri v projekte:

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Hlavný partner projektu - HU)

- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU)

- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU)

- Slovenské národné múzeum (SK)

- Komunikačné centrum Detva, n.o. (SK)

- Obec Hrušov (SK)

 

Súhrn projektu:

V maďarsko- slovenskej pohraničnej oblasti podajú spoločný projekt: Združenie Palócút Turisztikai Klaszter, Podpolanie- DC Detva, Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Slovenské národné múzeum, ďalej obce Hrušov a Vanyarc- Venarec. Našim spoločným cieľom je zlepšovať využívanie už existujúcich a nových turistických atrakcií, kulturných tradícií a prírodných hodnôt. Ďalším našim spoločným plánom je rozvíjanie a pripojenie tematických ciest, vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Naše ciele chceme realizovať v projekte s názvom „Palócföld - Hont - Podpol'anie - Hagyományőrző Tematikus Út”- „ Palóc- Hont- Podpoľanie- Tradičná tematická cesta” 

Cieľové skupiny:

1.) turisti, najmä návštevníci zo susedných krajín; 

2.) obyvatelia oblasti.

Stanovené ciele- s ohľadom na zvýšenie atraktívnosti oblasti a na zvýšenie počtu návštevníkov o 10%:

- Investície s novými funkciami;

- Prieskum hodnôt, na základe ktorého; 

- Vytvorenie kultúrno-tradičnej tematickej cesty 

 

Tieto vylepšenia vytvoria aj nové zložky: - Workshopvy, putovné výstavy, vytvorenie aplikácií schopný umožňujúcich naplánovanie tematických chodníkov pre pešiu turistiku, cykloturistiku a automobilovej verzie, vytvorenie programových balíčkov na rozvoj a spájanie kultúrnych a prírodných hodnôt. Oblasť sa obohatí novou stálou expozíciou, plánujeme organizovať 10 veľkých akcií/udalosti, vybudujeme 15 tradičných ihrísk, vytvoríme možnosť vypožičiavaniu bicyklov v dedinách, kde ešte chýbajú rodinné programy a atrakcie pre turistov.  Našou spoločnou úlohou je sprístupniť pre trh už existujúci potenciál, vytvorenie nových  ponúk a balíka ponúk. Ďalej plánujeme: spájanie udalostí, spoločné marketingové aktivity, vytvorenie nového spoločného dizajnu, online marketing, cestopisný film, vedecký výskum, vytvorenie informačných bodov, publikácie a výmenu vedomostí pri dopĺňaní projektu.