palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme 

 

Obdobie realizacie: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Názov projektu: Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo

Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/175

Celková získaná podpora pre projekt: 1.301.386,91 EUR

 

Partneri v projekte:

- Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület (Hlavný partner projektu - HU)

- Vanyarc Községi Önkormányzat (HU)

- Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU)

- Slovenské národné múzeum (SK)

- Komunikačné centrum Detva, n.o. (SK)

- Obec Hrušov (SK)

 

O projekte sú dostupné nasledujúce informácie:

4. UDALOSTI

 

Súhrn projektu:

 

V maďarsko- slovenskej pohraničnej oblasti podajú spoločný projekt: Združenie Palócút Turisztikai Klaszter, Podpolanie- DC Detva, Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Slovenské národné múzeum, ďalej obce Hrušov a Vanyarc- Venarec. Našim spoločným cieľom je zlepšovať využívanie už existujúcich a nových turistických atrakcií, kulturných tradícií a prírodných hodnôt. Ďalším našim spoločným plánom je rozvíjanie a pripojenie tematických ciest, vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Naše ciele chceme realizovať v projekte s názvom „Palócföld - Hont - Podpol'anie - Hagyományőrző Tematikus Út”- „ Palóc- Hont- Podpoľanie- Tradičná tematická cesta” 

Cieľové skupiny:

1.) turisti, najmä návštevníci zo susedných krajín; 

2.) obyvatelia oblasti.

Stanovené ciele- s ohľadom na zvýšenie atraktívnosti oblasti a na zvýšenie počtu návštevníkov o 10%:

- Investície s novými funkciami;

- Prieskum hodnôt, na základe ktorého; 

- Vytvorenie kultúrno-tradičnej tematickej cesty 

 

Tieto vylepšenia vytvoria aj nové zložky: - Workshopvy, putovné výstavy, vytvorenie aplikácií schopný umožňujúcich naplánovanie tematických chodníkov pre pešiu turistiku, cykloturistiku a automobilovej verzie, vytvorenie programových balíčkov na rozvoj a spájanie kultúrnych a prírodných hodnôt. Oblasť sa obohatí novou stálou expozíciou, plánujeme organizovať 10 veľkých akcií/udalosti, vybudujeme 15 tradičných ihrísk, vytvoríme možnosť vypožičiavaniu bicyklov v dedinách, kde ešte chýbajú rodinné programy a atrakcie pre turistov.  Našou spoločnou úlohou je sprístupniť pre trh už existujúci potenciál, vytvorenie nových  ponúk a balíka ponúk. Ďalej plánujeme: spájanie udalostí, spoločné marketingové aktivity, vytvorenie nového spoločného dizajnu, online marketing, cestopisný film, vedecký výskum, vytvorenie informačných bodov, publikácie a výmenu vedomostí pri dopĺňaní projektu.

 

Informácie pre médiá Tu


<< Na začiatok strany

 

 

23. apríl 2018. Tlačová Konferencia:


 Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület 23. apríla 2018, od 14:00 hodiny, v meste Balassagyarmat, v Dome Projektov, podala úvodnú tlačovú konferenciu projektu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie.

 Udalosť otváral József Bózvári, ako zodpovedný zástupca hlavného žiadateľa, predseda organizácie Palóc Út Klaszter Egyesület. V prednáške zhrnul minulosť Palóc Út Klaszter Egyesület a ako hlavný žiadateľ oboznámil prítomných s aktuálnym projektom - v dvojročnej realizačnej perióde - aké činnosti plánujú.

 Spoločný cieľ účastníkov projektu je, aby vedeli lepšie využiť kultúrne tradície  a prírodné hodnoty. Vedľa dostupných atrakcií chcú realizovať aj nové. Udržiavanie tematických ciest, rozvoj, spojenie a vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi a vytvorenie k tomu potrebného organizačného systému. Na tlačovú konferenciu dostali pozvánku zástupcovia profesionálnych organizácii a zástupovia médii. Na stretnutí projekční partneri odprezentovali svoje úlohy a ciele projektu Palócland-Hont-Podpoľanie.

 Ďalší prednášajúci: Teréz Nedeliczky, projektový manažer samosprávy Vanyarc Községi Önkormányzat, Báder Miklósné predsedkyňa správnej rady Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány, Gabriella Jarábik predsedkyňa Slovenského Národného Múzea, Elena Jankovičová predsedkyňa Komunikačného centra Detva, n.o. a Pavel Bendík starosta Obce Hrušov.

 

Fotky Tu nájdete

<< Na začiatok strany

 

 

11. júla 2018. Work Shop:


11. júla 2018 usporiadal Palóc Út Klaszter Egyesület druhé projekčné Work Shop stretnutie, v  rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Maďarsko víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 s názvom Palócland – Hont – Podpoľanie. Na udalosti sa zúčastnili odborní zástupcovia a zástupcovia víťazným organizácií.

V 1. bode projekční partneri podali referát o aktuálnom stave projektu a o implementácii. V realizácii sa nevedeli držať plánovaného harmonogramu. Plocha verejného obstarávania sa zmenila, a preto maďarskí partneri nedostali zálohu.

V 2. bode prediskutovali informačné a verejnostné prvky. Hlavný partner informoval partnerov o povinných komunikačných prvkoch, a o dokumentumoch potvrdenia výkonu.

 

V 3. bode prebrali Stady Tour, ktorý bude organizovaní v roku 2019. Na dvojdňovú akciu pozvú asi 20. novinárov, ktorým ukážu miesta implementácie. Projekční partneri, ako hostitelia v rámci programu budú prezentovať miestné obyčaje a pripravia ochutnávku miestnych tradičných jedál.

 

Fotky Tu nájdete 

12. marca 2018. Work Shop:


 Organizácia Palóc Út Klaszter Egyesület usporiadala 12. marca 2018 v meste Balassagyarmat prvé projekčné Work Shop stretnutie v rámci projektu Interreg V-A Slovensko – Maďarsko Budujeme Partnerstvá, číslo víťazného projektu SKHU/1601/1.1/175 a názov projektu Palócland – Hont – Podpoľanie. Na projekčnom stretnutí sa reprezentovali projekční partneri a zástupcovia profesionálnych organizácií.

 1. Bod programu bol o zvolení slovenského vedúceho partnera. Hlavný žiadateľ oznámil, že dňa 19. februára 2018 podpísali zmluvu o podaní finančného príspevku (Subsidy Contract). Komunikačné Centrum Detva prijalo rolu slovenského hlavného partnera. Zástupcovia Slovenského Národného Múzea budú pomáhať prekonať jazykové bariéry medzi slovenskými a maďarskými partnermi.

 2. Bod programu bol o prípravách otváracej konferencie. Hlavný žiadateľ chystá realizáciu troch tlačových konferencií. Jedna bude otváracia, jedna zatváracia a jedna konferencia bude v 4. perióde, konferencia bude realizovaná v strede projektu. Výdaje tlačovej konferencie financuje hlavný žiadateľ. Prítomní na projekčnom stretnutí určili nasledujúci dátum a miesto otváracej tlačovej konferencie:

 Miesto: Balassagyarmat, Dom Projektov

 Dátum: 23. april. 2018 od 14:00 hodín.

 V 3. Bode boli prediskutované menšie zmeny výdajov v položke udalostí. Projekčný partner z Detvy, už dal vyhotoviť projekčný poster, ktorý môžu projekčný partneri použiť ako šablónu. Na konci stretnutia diskutovali o Monitorovacej správe, ktorú projekční partneri majú odoslať do 15. mája. 


Fotky Tu nájdete

 

<< Na začiatok strany