palocut_logo
Palóc út Hagyományőrző utak
http://www.palocut.hu/
 

 

"Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013"

keretében megvalósuló

"Palóc Út, közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése /

Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spolocnej tematickej trasy s orientáciou na návstevníkov"

elnevezésű

HUSK/0801/1.3.1/0071 kódszámú projekje.

 

A Palóc Út Klaszter Egyesület mint vezető partner,

Fülek Város mint külföldi vezető partner, továbbá a

Pro Kalondiensis Polgári Társulás (Kalonda - SK), mint 2. számú partner,

Rimóc Község Önkormányzata, mint 3. számú partner,

Fáy Társaság Egyesület (Terény), mint 4. számú partner,

Kozárd Község Önkormányzata, mint 5. számú partner,

Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (Recsk), mint 6. számú partner,

Sirok Község Önkormányzata, mint 7. számú partner, és

Kazár Község Önkormányzata, mint 8. számú partner.

 

A projekthez kapcsolódó letölthető kiadványok
További letölthető fényképes dokumentációk

 

Prioritások:

A palócság történelmi, művészeti, irodalmi, szellemi hagyatékának megőrzése, továbbfejlesztése, bemutatása, a közös idegenforgalom fejleszése:

- a Palóc Út, mint meglévő közös turisztikai vonzerő infrasturkújának bővítése, felújítása,

- a határ mindkét oldaláról vonzerőket tartalmazó, a "palóc hagyományokra" épülő tematikus út elemeinek közös turisztikai kínálati csomaggá való fejlesztése,

- a temaikus út állomáshelyein, településein meglévő adottságok, kínálat bővítése, komplettírozása úgy, hogy az autentikus palóc értékek a turisták számára megismerhető, igénybe vehető formában, "fogyasztható" módon álljanak rendelkezésre.

A projekt teljes költségvetése 988 413,37 EUR

(ERFA támogatás: 820.677,86 EUR).

 

A Klaszter Egyesület céljának elérését több sikeres pályázat segíti: a HUSK/0801/1.3.1/0071 számú, "Palóc Út közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése" című nyertes pályázat keretében jelentős befektetések, fejlesztése valósulnak meg Palócföld magyarországi és szlovákiai településein. E fejlesztések révén egyebek mellett Palóc Galériák hálózata alakul ki, ahol a vendégek megismerkedhetnek a tájra, a településre jellemző néprajzi örökséggel, mesterségekkel, eszközökkel és kézműves termékekkel. Ugyanennek a pályázatnak köszönhető a Szekrény Galériák renszerének megvalósulása, egy digitális értéktérkép elkészülése, marketing tevékenységek, köztük kiadványok megjelenése és a jelen honlap létrejötte is.

 

Salgótarján - Palóc Galéria

A központi irodában létrehozott galéria elsődleges célja, hogy az egyesületbe tartozó kézműves, népi iparművész alkotók termékeit bemutassa. A nógrádi vidékre jellemző, áttört faragással készített szekrényekben bemutatott szőttesek, kerámiák és egyéb portékák, mind jól reprezentálják Nógrád és Heves megye nívós népi iparművészeinek munkáit.

Az alkotó a tölgyfából készített szekrényekkel nem csak mintázatukban, készítési technikájukban, hanem alapanyagukban is törekedett a néprajzi hitelességre. A készítőjük - Sasvári János népi iparművész - a modern igényeket is kielégítő kollekciót hozott létre, amely nem csak ízléses, de jól használható darabokból állt össze.

 

Elérhetőség:

Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület 3100 Salgótarján, Rákóczi út 29. fsz. 5. Tel.: (+36) 32/788-747 E-mail: palocut@upcmail.hu

 

Fülek - Mesterségek udvara

 

A projekt keretén belül Fülek Város egyik konkrét célja a város történelmi központjában, közvetlenül a füleki vár alatt felépített Nógrádi Turisztikai Információs Központ (NTIC) századforduló népi stílusjegyeket megőrző új épülete udvarának "mesterségek udvarává" való kialakítása volt.

Az udvar kialakításával megfelelő tér lett biztosítva a különböző hagyományőrző rendezvényeknek és vásároknak. A tereprendezés részeként felépített és bazaltkővel burkolt támfal, amely a vár déli domboldalának megerősítésére szolgál, a benne kialakított lépcsőszerkezettel lehetővé teszi a mesterségek udvarának az alsó várudvarhoz való közvetlen csatlakozását. Az udvar részeként 6 darab hordozható, fából készült elárusító pult is elkészítésre került.

 

A projekt másik fő célja a Füleki Palóc Galéria kialakítása volt. A galéria az NTIC épületének egyik helyiségében kapott helyett, melybe közvetlen bejárás van a mesterségek udvaráról. A galéria egyedi gyártású palóc - népi stílusban készült -áttört faragású bútorokkal van berendezve, amelyben különböző palóc szőttesek és hímzések kerültek kiállításra.

 

A projekt keretén belül egy háromnyelvű kiadvány került kiadásra „Ismeretlen Palócföld" címen, amely a tájegység néprajzi értékei mutatja be, valamint Fülek Város meglévő honlapja (www.filakovo.sk) egy új hivatkozással bővült „Népi kultúra túraútvonalai" elnevezéssel.

 

Nyitva tartás hétfőtől péntekig 7:30 - 15:30, a nyitvatartási időn kívül a Galéria előzetes egyeztetéssel látogatható: ntic@filakovo.sk Belépődíj nincs.

 

Palóc Múzeum és Közösségi Ház – Kalonda


KALONDA (SK), Vasúti u. 20. a település buszmegállójával szemben.
A pályázat keretében megvalósul:
Palóc Galéria - installációs kiadások: szabadtéren kiállított és tárolt nagyméretű eszközök, szerszámokat védő szerkezet felújítása 300 m2 összesen 4.900 EUR értékben, Kiállítási anyag beszerzése: korabeli dokumentumok és tárgyak 50 drb összesen 350 EUR értékben, meglévő anyag restaurálási kiadásai: bútorzat, szerszámok, berendezési tárgyak restaurálási és állagmegóvási költségei összesen 250 EUr összegben.
Kalondai Palóc Múzeum kiállítótermeinek felújítása a Palóc Galéria Hálózathoz való csatlakozás céljából: az épület tetőszerkezetének felújítása 250 m2 területen, tartógerendák megerősítése, faburkolat felhelyezése a tetőtéri részekben 650 m2, elválasztófalak elkészítése a kiállítási helységeken 30 m2.
A projekt lényege, hogy a kertrészben felújított tetőszerkezet alá helyezik el az eddig a szabad ég alatt tárolt ekét, gabonaszárítót, stb és ugyanide kihozzák a múzeum helyiségébe eddig bezsúfolt kenderfeldolgozáshoz használatos eszközöket is. A tetőtér beépítésének célja az volt, hogy ott csoportos foglalkozásokat (pl. diákok, vagy előre bejelentkezett csoportok) tarthassanak, azaz helytörténeti kisfilm, vetített prezentáció megtekintése a továbbiakban a tetőtérben történik majd.
Az állagmegóvást és a kiállítási tárgyak beszerzését a régió civil szervezeteivel és aktivistáival közösen végezték – Pro Kalondiensis Polgári Társulás, Csemadok, Milvus Polgári Társulás, hagyományőrző egyesületek... A beruházásokat a régióban dolgozó, helyismerettel, hagyományismerettel rendelkező magyar nemzetiségű vállalkozók végezték - Ekomont kft Losonc.
Más pályázati forrásokból is keresték-keresik a felújítás befejezését. Pl. a Bethlen János Alap - Budapest is hozzájárult ebben az évben 500.000 Ft-val a vizesblokk felújításához, de saját forrásból is további 1.000 eurót ruháztak be az épületegyüttes ezévi felújításába.
A létesítményben jelenleg nincs állandó nyitva tartás, látogatás előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Belépődíjat nem szednek, csak önkéntes és szimbolikus kis összeget fogadnak el. A tervek szerint 2012 tavaszától az Ipolytarnóci Ősleletekkel összehangolva "turistacserés" koncepcióval fogják egymást erősíteni és állandó nyitva tartással üzemelni úgy, hogy a "sima" látogatásokon kívül kisebb programcsomagokkal is csalogatják majd a turistákat: közös pampuskafőzés, interaktív foglalkozás gyerekeknek, kihelyezett helytörténelem-órák Kalondán, stb.
Elérhetőségek: 00 421 903 534 153, 00 421 903 503 844 papps@szm.sk

 

Palóc Főkötő kiállítás Rimóc


2011. július 17-én nyílt meg Rimócon az érdeklődő közönség előtt az az egyedülálló kiállítás, amely a palócföldi főkötők gazdagságát, változatosságát mutatja be a kiállított 40 főkötőn keresztül. A kiállítás a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében jöhetett létre, melyre a Palóc Út Egyesület és annak 8 tagja nyújtott be pályázatot, "Palóc Út közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése" címmel.
A rimóci beruházás megvalósítása összesen 86.200 euróba került, melynek 85%-a közösségi támogatásból, 10%-a kormányzati társfinanszírozásból származik.
Palócföld kiemelkedő értékeinek egyike a palóc népviselet, melynek egyik legfontosabb tartozéka a nők fején lévő főkötő, vagy ahogyan Palócföldön sok helyen nevezik: „fékető”. A női viselet legfőbb ékessége, amely árulkodik viselőjének életkoráról, családi állapotáról és társadalmi helyzetéről is.
A kiállítás igyekszik bemutatni a palócföldi főkötők szemet gyönyörködtető, finoman kidolgozott, igényesen díszített, csodálatos sokszínűségét, tisztelegve Palócföld népművészete és gazdag kultúrkincse előtt.
A rimóci Palóc Főkötő kiállítás egy felújított és kiállítótérré alakított hagyományos parasztház két helyiségében, 20 palóc település összesen 40 főkötőjét mutatja be, üvegvitrinben igényesen elhelyezve, megvilágítva.
A kiállítás másik érdekes és értékes része a hátsó szobában elhelyezett 8x2 méteresre felnagyított régi fotó, ami előtt egy, a régi képből "kilépő" mai fiatal család életnagyságú képe látható.
A Bolgár János építészmérnök által újratervezett hagyományos parasztház felújítását és a kiállítótér installációjának beszerzését a Diagonál Épker Kft. végezte, a főkötők beszerzésére pedig az N.ZS.N. Kft. kapott megbízást. Az elkészült installációs elemek helyi mesteremberek keze munkáját dicsérik. A kiállítás Kollár Sándor tervei alapján valósult meg.
A kiállítás célja, hogy összegyűjtse a megmaradt, sok településen már csak elvétve fellelhető kincseket, és ezeket megmutathassa az érdeklődőknek.
A Palóc Főkötő kiállítás hétköznaponként 8.00-tól 16.00-ig, hétvégén előzetes telefonos bejelentkezés után látogatható. A belépés díjtalan.

 

Hunnia Csipkemúzeum Terény


2011. július 23-án, palóc út menti új látnivalóként nyílt meg Terényben, a Hunnia Csipkemúzeum. A létesítményt pályázati támogatással a Fáy Társaság egyesület hozta létre, a falu központjában egy helyi védettségű parasztházat felújítva és új funkcióval ellátva. A beruházás összes költsége 95.600 Euró, ehhez pályázati támogatásként 90.820 Euró forrás érkezett.
A Hunnia Csipkemúzeum emléket kíván állítani a Nógrád megyei születésű Fáy Aladárné, született Edvi-Illés Gizellának, aki a Hunnia csipke megalkotója volt. Szeretnénk megismertetni ezt a különösen szép igazi magyar csipkét a nagyközönséggel. Emellett láthatók különböző tájegységek csipkéi, hagyatékból származó csipkekülönlegességek, mai alkotók remekművei.
Megismerhetők a különböző csipkekészítési technikák, melyeket a bemutatásuk után ki lehet próbálni. A múzeum nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, hogy ez a szép és különleges mesterség ne kerüljön feledésbe. Ennek érdekében múzeumpedagógia foglalkozásokat, képzéseket, táborokat szervez, illetve rendezvényeknek, konferenciáknak ad otthont.
A múzeum hétfő kivételével, naponta 10,00-16,00 óra között látogatható. Előre bejelentkezés esetében, ettől eltérő időpontban is fogadnak látogatókat.
Belépőjegy felnőtteknek 600 Ft, gyerekeknek 300 Ft.
hunniacsipkemuzeum@gmail.com

www.csipkemuzeum.com


Hagyományőrző Palóc Galéria És Kézművesház - Kozárd


A határon átnyúló együttműködés jegyében 2008 decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési projektben résztvevő partnerként a kozárdi Hagyományőrző Palóc Galéria és Kézművesház kialakítására. A pályázat sikerrel járt és 108 730 euró összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Önkormányzat, mely az összköltséghez 95 százalékban járul hozzá.
A látogatóknak a jövőben lehetőségük nyílik Kozárdon megismerkedni a Palócföld helyi értékeivel és az Önkormányzat reményei szerint a kézművesek számára is kiemelkedő bemutatkozási lehetőséget nyújtanak a szépen felújított palóc jegyeket őrző parasztházban.
A projekt megvalósítása 2009. szeptember 1-én kezdődött meg, az építési munkálatok 2011 áprilisában fejeződtek be a Jaskó-BAU Kft. kivitelezésében, miután az épület berendezése során Sasvári János festett palóc bútorai, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet textíliái, Pusztainé Borbás Enikő kerámiái mellett számos helyi termék, dísztárgy, régi használati tárgy kapott helyet.
A település vezetése bízik abban, hogy a fejlesztés eredményeként nem csupán értékmegőrzés történik, hanem olyan új turisztikai attrakcióval gazdagodik a falu, mely a Palóc Út részeként sok-sok látogatót vonz majd Kozárdra.
A Galéria napközben 8-16 óra között várja az érdeklődőket, elérhetőségek: Dr. Hajasné Banos Márta polgármester, tel.: +36-30-524-4082, +36-20-365-5758, polgarmester@kozard.hu, www.kozard.hu A létesítménybe a belépés díjtalan.

 

Recski Tájház - Palóc Galéria


A pályázat révén megvalósult:
- a Recski Tájház megvásárlása, épület- és kerítés felújítása, a Palóc Galéria Hálózat részét képező kiállító, bemutató és értékesítő hely kialakítása,
- a bemutatásra szolgáló marketing eszközök bővítése. A munkálatokat az alapítvány projekt menedzser foglalkoztatásával valósítja meg.

A projekt teljes költsége: 98.200,00 €
ebből ERFA forrás: 79.296,50
kormányzati társfinanszírozás: 13.993,50
vállalt önerő: 4.910,00 „
Tájház elérhetősége: Recsk, Kossuth u.118.
Nyitva tartás: hétköznap 12 órától 16 óráig, eltérő esetben bármikor, előzetes időpont egyeztetéssel a 36/478-444 vagy 478-395 telefonon

 

Palóc Galéria a siroki Tájházban


Sirok központi részén, hosszú, enyhén szabálytalan alakú szalagtelken áll a műemléki védelem alatt álló lakóépület. A lakóház tetőzetének gerincvonala az úttengelyre merőleges. A XIX. sz. közepén épített lakóházat többször átalakították, majd 1903-ban kapta meg jelenlegi formáját. 1995-ig volt lakott, utolsó tulajdonosa Holló Istvánné, született Varga Ilona volt, akinek nagyszülei építették a házat.
Alaprajzi elrendezése: szoba-konyha-szoba-hátsó konyha, két családnak adott otthont. Maga a lakóház is jelentős épület, de a lakóház udvari homlokzata előtt végigfutó törpeoszlopos, bimbófejezetes tornác kiemelkedő értékűvé teszi az épületet. Dr. Hála József kutatásaiból tudjuk, hogy ezek az oszlopok eredetileg fából készültek, a környéken dolgozó olasz kőfaragómesterek cserélték ki kőoszlopokra. Az Ő tudásukat dicséri ez az egyedülálló munka. Ezek a mesterek Parádon és környékén dolgoztak és az általuk mellékfoglalkozásként készített oszlopok a környező településeken más helyen is felbukkannak. Sirokban a viszonylag nagy számú bimbófejezetes, törpeoszlopos tornácú lakóház közül már csak ez az egy épület található meg. A helyreállítás során valamennyi oszlop tisztítás és javítás követően, az eredeti helyére került vissza. Pontosan nem sikerült kideríteni az oszlopok származási helyét, a szálak azonban Olaszországba nyúlnak vissza.
A padló minden helyiségben döngölt anyag. Az ablakok és az ajtók kapcsolt gerébtokos szerkezetűek, az ajtólapok félig üvegezettek. Az épületben eredetileg található szabadkéményt a megszélesített harántfalakra épített dongaboltozattal fedték be. A szabadkémény eredeti extadosa a padlástérben még látható.
A tájház bútorzatából csak a kőlábakon álló lóca van eredeti állapotában, a többit település lakosainak segítségével és adakozásából az Önkormányzat dolgozói gyűjtötték össze.
A lakóépülethez a telek hátsó része felé kapcsolódott egy romos istálló/csűr. A felmenő falak a helyben könnyen hozzáférhető tufából készültek. A lakóépület födéme, borított gerendás szerkezetű. A tetőszerkezet torokgerendás szaruállások alkotják.
A tájház komoly fejlesztések helyszíne, „Országh Kristóf rendezvényház és információs központ” néven. A hátsó kertben vár játszótér épül, a rekonstrukció után a facsűrben rendezvényeket szerveznek, a tájház korábban felújított szobáiban pedig a térség kézműves hagyományainak megismertetésére helyezik a hangsúlyt. A tájház a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága tulajdonában van. A palóc galéria a hátsó konyhában lett kialakítva.
Megtekintése telefonos egyeztetés, illetve a polgármesteri hivatalban tartózkodó megbízott útján lehetséges. Telefon: 36/561 000.

 

Palóc Hagyományőrző Galéria - Kazár


Kazár Község Önkormányzata a „Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében a Palóc Út Egyesület partnereként pályázatot nyújtott be a Damjanich út 19. sz. alatt található ingatlanán Palóc Hagyományőrző Galéria kialakítására.
Cél a Hagyományőrző Galéria létrehozásával egy olyan helyiség kialakítása, amely alkalmas a palóc értékeket megjelenítő tárgyak bemutatására és kínálatára, a palóc-vidéki élethez kapcsolódó termékek forgalmazására. Ahol lehetőség nyílik a palóc hagyományok feldolgozását vállaló minőségi kézműves termékek (palóc hímzések, palóc szőttesek, palóc viseletek, fonott kosarak) bemutatására és értékesítésére. A Hagyományőrző Galéria egyben információs pontként is működik, ahol a turisták részletes tájékoztatást kaphatnak a tájegység kultúrájáról, értékeiről.
A beruházás teljes összege 79.000 EUR (kb. 22,3 mFt), melyből 75.050 EUR támogatást kapott az önkormányzat.

 

A projekthez kapcsolódó letölthető kiadványok:


Ismeretlen Palócföld című kiadvány (pdf)

 

Recski tájház Palóc Galéria katalógus (pdf)

 

Kazári katalógus (pdf)

 

Palóc Főkötő Rimóc című katalógus (pdf)

 

Palóc Galériák című katalógus (pdf)

 

További letölthető fényképes dokumentációk:


Koordinációs értekezletek

Study Tour

Palóc Út Klaszter Egyesület megvalósításai

Mesto Fil'akovo megvalósításai

Pro Kalondiensis Polgári Társulás megvalósításai

Rimóc Község Önkormányzat megvalósításai

Fáy Társaság Egyesület megvalósításai

Kozárd Község Önkormányzat megvalósításai

Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány megvalósításai

Sirok Község Önkormányzat megvalósításai

Kazár Község Önkormányzat megvalósításai